UrodaPolska.pl Kolagen Naturalny - jedyny na świecie eliksir młodości Młodość-Uroda-Zdrowie
   
Kolagen Naturalny - Piękna skóra bez zmarszczki

Naturalny Transdermalny

Kolagen

Unikalna Formuła Q 5-26

Kolagen Platinum 200ml

   
 • Strona główna
 • Kolagen
 • Certyfikaty
 • Cennik
 • Dystrybucja
 • Zamów Kolagen
 • Kontakt
 •    


  KOLAGEN - PRAWDY I MITY O KOLAGENIE


   
 • Kolagen Naturalny

 • historia
 • właściwości
 • zastosowanie
 • wiedza naukowa • Kolagen Platinum
 • Kolagen Silver
 • Kolagen Graphite


 • Colvita


 • Jonoforeza

 • BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA DYSTRYBUTORÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOLAGENU NATURALNEGO !!!

  UWAGA! Jedyny Patent na Wytwarzanie Kolagenu Naturalnego Posiada Colway.

  Zobacz Tutaj Jedyny Patent Kolagenu Naturalnego
    Sopot, dnia 2 lutego 2006 r.


  OŚWIADCZENIE


  Oświadczam, że polski wynalazek sposobu wytwarzania kolagenu ze skór rybich dokonany został wiosną 1986 roku przeze mnie - Antoniego Michniewicza i Mieczysława Skrodzkiego.

  W dniu 17 czerwca 1986 roku to my jako pierwsi złożyliśmy w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wniosek o ochronę patentową wynalazku, który podpisali dodatkowo członkowie naszego zespołu: Alina Kowalska-Gwardys i Henryk Kujawa.

  Chroniliśmy prawnie metodę hydratacji kolagenu ze skór rybich znamienną tym, że zastosowano specjalną mechaniczną obróbkę surowca i jego ekstrakcję wodnym roztworem kwasu organicznego, przy utrzymaniu pH hydratu na poziomie 2,2-2,8.

  Wszystkie ośrodki, które później wytwarzały roztwór wodny kolagenu do celów kosmetycznych, począwszy od roku 2001, niezależnie od tego, co głoszą, oparły się w swoich technologiach o nasze odkrycie.

  Dodać pragnę, że nasz zespół korzystał również z doświadczeń innych polskich chemików, szczególnie ze środowiska Politechniki Gdańskiej. Jednakże to my przeprowadziliśmy pierwszą efektywną hydratację rybiego kolagenu i nastąpiło to w Laboratorium Ośrodka Rozwoju Krajowego Związku Spółdzielczości Rybackich w Gdyni przy ulicy Puckiej, podlegającego wówczas Spółdzielni "Syrena" z siedzibą w Gdyni przy ulicy Waszyngtona.

  Urząd Patentowy opublikował nasze zgłoszenie wraz z opisem metody w dniu 30 czerwca 1988 roku, zaś w dniu 30 marca 1989 roku, cała nasza czwórka otrzymała Świadectwo Autorskie opatentowane za numerem 144854 - każdy jako współtwórca wynalazku.

  Informacje powyższe są łatwo sprawdzalne w Bazie Danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Najprościej jest uczynić to na witrynie www.uprp.pl

  Oświadczenie niniejsze wydaję ponieważ od kilku lat wynalazek nasz przypisuje sobie były chemik Uniwersytetu Gdańskiego, pan Józef Przybylski.

  W dniu 30 grudnia 1995 roku zgłosił on za numerem 312122 z datą publikacji 24.06.1996 wniosek o opatentowanie tego samego odkrycia. Jednakże w dniu 9 kwietnia 2001 roku otrzymał z UPRP odmowę, której powodem były aż cztery zastrzeżenia dowodzące, że popełnił on plagiat.

  W styczniu 2006 roku, w niejako drugim podejściu, pan Józef Przybylski otrzymał jednak swój patent. Stało się tak dlatego, że w międzyczasie zmarł człowiek, który by to skutecznie oprotestował, nieodżałowany inżynier Mieczysław Skrodzki, a także dlatego, ze pan Przybylski skupił się w drugim opisie swojej metody na filtracji kolagenu poprzez sita jedwabne.

  Udoskonalenie sposobu filtracji, to za mało, by publicznie przywłaszczać sobie całość cudzego odkrycia, dokonanego nadto z inspiracji myślą twórczą wielu polskich chemików dziewiętnaście lat wcześniej, w czasie gdy pan Przybylski zagadnieniami tymi nawet się nie interesował.

  Oświadczam, ze pan Przybylski kłamie, nazywając hydraty kolagenu rybiego wytwarzane dla celów kosmetycznych "podróbkami" jego wynalazku. Sposobów filtracji kolagenu rybiego, trójspiralnęgo jest wiele i są obecnie coraz doskonalsze. Techniki polimerowe wyprzedziły włókna naturalne. Pierwszej "podróbki" natomiast dokonał sam pan Przybylski.

  Istotą wynalazku Skrodzkiego - Michniewicza było jednak uchwycenie momentu przejścia białek ułożonych w tryplet helikainy do roztworu wodnego. Osiągnęliśmy to pierwsi operując kwasami organicznymi.

  Oświadczam, ze ani ja, ani współtwórcy wynalazku chronionego patentem 144854 nie upoważnialiśmy pana Przybylskiego do korzystania z wyniku naszych prac.

  Oświadczam, że zastrzegam sobie wybór przedsiębiorcy, z którym podzielę się swoją kompletną wiedzą o metodach pozyskiwania rybiego kolagenu.

  Oświadczam również, że z uwagi na mój wiek i stan zdrowia nie mam zamiaru wysuwać wobec nikogo żadnych roszczeń, a szczególnie wchodzić w spory prawne.

  Niniejsze oświadczenie wydałem wyłącznie na potrzeby publikacji, których celem jest ochrona dobrego imienia mojego, współautorów wynalazku polskiego, rybiego kolagenu, jak również osób, które były prekursorami tego odkrycia oraz wszystkich, którzy dobrze rozsławiając Polskę, wykorzystują obecnie efekty naszej pracy i naszej myśli twórczej.


     Świadectwo Autorskie o dokonaniu wynalazku-Antoni Michniewicz


  UWAGA! Jedyny Patent na Wytwarzanie Kolagenu Naturalnego Posiada Colway.

  Zobacz Tutaj Jedyny Patent Kolagenu Naturalnego

   
    ^ do góry

  | aktualności | kolagen | skóra | zmarszczki | certyfikaty | cennik | dystrybucja | mapa strony |
  Kolagen Naturalny - \ Sieć - COLWAY / Dystrybucja - UrodaPolska.pl   2006-2016