UrodaPolska.pl Kolagen Naturalny - jedyny na świecie eliksir młodości Młodość-Uroda-Zdrowie
   
Kolagen Naturalny - Piękna skóra bez zmarszczki

Naturalny Transdermalny

Kolagen

Unikalna Formuła Q 5-26

Kolagen Platinum 200ml

   
 • Strona główna
 • Kolagen
 • Certyfikaty
 • Cennik
 • Dystrybucja
 • Zamów Kolagen
 • Kontakt
 •    
  Kosmetyki Colway


  GŁÓWNE TEZY REFERATU
  DR WANDY BRAJCZEWSKIEJ- FISCHER WYGŁOSZONEGO 16 WRZEŚNIA 2008 r.
  W SIEDZIBIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO W WARSZAWIE


   
 • Kosmetyki Colway

 • Krem na dzień
 • Krem na noc
 • Peeling
 • Tonik


 • Colvita


 • Jonoforeza



 • Esencja wiadomości o Kolagenie Naturalnym oraz jego roli w nowoczesnej suplementacji. Nowe perspektywy zastosowań.

  Warszawa, 12.09.2008 r.


  Produkt białkowy otrzymany w Polsce przez dehydratację ze skór ryb słodkowodnych nazywany Kolagenem Naturalnym przetrwał próbę czasu.

  W latach 2005 - 2008 został udoskonalony tak, że zachowuje strukturę helikalną w zakresie temperatur : 5°C do 28°C. Zaobserwowano także jego skuteczność w odbudowywaniu kolagenowych struktur podporowych skóry oraz aparatu ruchu.

  Okazał się zwycięzcą przy porównywaniu wyników badań nad kolagenem ekstrahowanym z ryb przez pięciu wytwórców konkurujących ze sobą o polski rynek. Badania przeprowadziła w okresie maj - lipiec 2008 r. referencyjna firma Laboratorium Hamilton Poland Ltd.

  Oto cytat z podsumowania i uzasadnienia werdyktu:

  "Podsumowując zatem według omówionych kryteriów wszystkie hydraty kolagenowe, za najbardziej wartościowy należy uznać Kolagen Naturalny tandemu wytwórczo - dystrybucyjnego Inventia - Colway. Przede wszystkim dlatego, że zawiera on najwięcej kolagenu. Konsument nabywający towar o nazwie: "kolagen" jest w przypadku wyrobu w/w firm najbliżej prawdy, jako że Kolagen Naturalny zawiera kolagenu (występującego głównie w łańcuchach alfa i beta) ponad trzykrotnie więcej w hydracie, niż niektóre żele firm z nim konkurujących.

  Brak konserwantów i składników mogących szkodzić.
  Odpowiednie pH i gęstość powodują, że wydaje się on najbardziej przyjazny dla konsumenta. Dodatkowy atut stanowi temperatura przechowywania tego produktu, która nie wymaga od użytkownika, spedytora i dystrybutora przesadnych działań chroniących."

  Powyższa ekspertyza w zestawieniu z tabelą porównawczą, stawia Kolagen Naturalny na pierwszym miejscu w rankingu wartości.

  W ciągu ostatnich lat powstały jeszcze wyśmienite preparaty pochodne Kolagenu Naturalnego: nowoczesna linia kosmetyczna m.in. kremów zawierających kolagen do stosowania na dzień oraz na noc, wraz z zestawem uzupełniającym (toniki i preparaty oczyszczające skórę) a także zestaw do jonoforezy zawierający serum kolagenowe . Wyprodukowano także kolagen w kapsułkach do użytku wewnętrznego, COLVITA - zawierający aminokwasy i peptydy pozyskiwane metodą liofilizacji. Ten ostatni produkt umożliwia wewnętrzną suplementację szerokiej gamy niedoborów kolagenu w organizmie.

  Liczne wątpliwości, co do możliwości penetracji bariery ochronnej warstwy rogowej naskórka przez wielkocząsteczkowe białka kolagenu pochodzącego z ryb zostały rozwiane poprzez odkrycie, że to tylko podjednostki beta i alfa tworzące podwójne helisy kolagenowe ( o trój skrętnej strukturze ) - po aplikacji naskómej rozpadają się pod wpływem temperatury ciała i mogą wnikać przez epidermię, aż do głębszych warstw skóry właściwej.

  Warunkiem dobrej wchłanialności jest dokładne oczyszczenie skóry, a kolagen powinien się wchłaniać w środowisku wilgotnym ( należy nakładać go na skórę mokrą lub wręcz rozpuszczać w wodzie aż do proporcji 1:5 )

  Kolagen rybi uzyskiwany przez inne firmy składa się w znacznej mierze z dużych agregatów, które tworzą jednostki gamma o bardzo dużej masie cząsteczkowej ( w ich skład wchodzą wyłącznie łańcuchy alfa połączone ze sobą wewnętrznymi wiązaniami sieciującymi ) i grzęźnie, podobnie jak proteiny bydlęce, w epidermie.

  Kolagen z przewagą łańcuchów gamma w podjednostkach jest bowiem znacznie odporniejszy na rozpad pod wpływem temperatury ludzkiego ciała, przez co nie jest efektywnie wchłaniany.

  Stwierdzono znaczne podwyższenie poziomu aminokwasu hydroksyproliny w skórze właściwej po określonym czasie od aplikacji naskómej Kolagenu Naturalnego.

  Bardzo spektakularne badania zostały przeprowadzone na tym kolagenie w 2008 r. W Chinach przez Prof. Dr nauk medycznych Yuan Yong Xi szefa oddziału chirurgii przy Szpitalu Huashan przynależącym do Uniwersytetu Fudan. Poniżej cytuję wyniki badań :

  "Produkty rozpadu hydratu kolagenu rybiego ekstrahowanego w polskich laboratoriach z tołpygi ( Hypophthalamichtys Moltrix ) w postaci peptydów i doświadczalnie trudnych do powtórzenia reszt aminokwasowych - są aktywne biologicznie. Dowodzi tego m.in. działanie na promotor genu VEGF ( czynnik wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych ) oraz na gen Hsp70.1

  Doświadczenia prowadzono na linii komórkowej HEK 293 transfekowanej plazmidami z tymi genami. Komórki wysiewane były na płytki, na których wcześniej został rozdzielony kolagen (RF-HPCL).

  Produkty rozpadu hydratu kolagenu rybiego hamują aktywność promotora VEGF.
  [...] Hydrat kolagenu rybiego ma właściwości przeciwzapalne, kojące. Może być składnikiem maści przeciwoparzeniowych i leków przyśpieszających gojenie zmian patologicznych skóry..."

  Wyżej przytoczone wyniki wykazują zgodność z badaniami Medycyny Komórkowej, przy pomocy których udowodniono, że specyficznie dobrany na zasadzie synergii kompleks witamin, aminokwasów, minerałów i naturalnych polifenoli jest skuteczny w hamowaniu procesu tworzenia nowych naczyń krwionośnych niezbędnych do rozwoju i ekspansji raka w organizmie.

  Wydzielanie stymulatorów angiogenezy ( należy do nich m.in. VEGF ) przez komórki raka o komórki towarzyszące zostało skutecznie obniżone na drodze naturalnej . Tworzenie naczyń krwionośnych w tkance nowotworu osteosarcoma ( rak kości) było znacznie zahamowane na skutek działania specyficznych, naturalnych składników odżywczych, wśród których zastosowano dobrze wchłanialne związki kwasu askorbinowego (asparginiany witaminy C ) a także polifenole oraz obecne również w kolagenie aminokwasy: liznę i prolinę. Dane te zawarto w publikacji Oncology Reports 2005, tom 14 str. 807-815.

  Wracając do zagadnień kosmetologii, należy przypomnieć, iż starzejąca się skóra traci stopniowo swoje struktury podporowe złożone z sieci uformowanego w wiązki kolagenu i elastyny, gdyż fibroblasty - twórcy kolagenu - znacznie słabiej się wówczas namnażają.

  I tu należy wspomnieć o pochodzeniu fibroblastów - osiadłych wrzecionowatych komórek tkanki łącznej. Otóż formują się one z pewnego typu makrofagów migrujących jako monocyty z krwioobiegu do przestrzeni poza komórkowych, otaczających naczynia krwionośne tkanek.

  Procesy te odbywają się pod wpływem szeregu cytokin takich jak MIF - czynnik hamujący migrację makrofagów ( ang. - Migration Inhibitory Factor ) oraz IL 1 beta - interleukiny pierwszej ( ang. Interleukin 1 - beta ) a także IL6 ( ang. Interleukin 6 ), które są niskocząsteczkowymi sygnałami białkowymi wytwarzanymi prze komórki limfatyczne ( limfocyty i fagocyty ). Tym sposobem osiadłe makrofagi, tzw. komórki siateczki, są powoli przekształcane w małe fabryczki wytwarzające kolagen.

  Produkcja kolagenu w fibroblastach podlega ograniczeniu zwrotnemu przez w/w IL6, gdy okresowo zaspokojone zostanie zapotrzebowanie na kolagen. Dlatego też należy stosować odpowiednią amplitudę w cyklach aplikacyjnych, aby zachować właściwy dla fibroblastów rytm fizjologicznej syntezy prekursorowych podjednostek białkowych alfa i beta.

  W pewnych warunkach, towarzyszących stanom zapalnym produkcja kolagenu w fibroblastach potrafi się nasilać za pośrednictwem mediatorów nieswoistych (np. bradykinina, czynnik wydzielany przez płytki krwi ) oraz IL 1 nazywanej też cytokiną pozapalną. Wzajemne zależności pomiędzy nieustającymi wpływami na tkankę łączną i jej kolagenowe struktury trzech regulujących układów : odpornościowego, hormonalnego i neurologicznego, ukierunkowują jej rozwój, stałe odnawianie się, ale także zahamowanie rozwoju i inwolucję.

  W wypadku, gdy mają miejsce w organizmie stany zapalne ( zarówno o podłożu alergicznym jak i infekcyjnym itp. ) są one bezpośrednim skutkiem działalności limfocytów T i makrofagów wytwarzających cytokiny pozapalne, których zadaniem jest m.in. pobudzenie fibroblastów, chondrocytów lub keratynocytów do wzmożonej syntezy kolagenu mającego działanie naprawcze w stosunku do zniszczonych przez infekcję tkanek ( skóra, ściany naczyń, tkanka łączna narządów wewnętrznych, ściany naczyń krwionośnych, stawy, chrząstki stawowe i kostne, powięzie, ścięgna itp. )

  Dostarczanie Kolagenu Naturalnego przez suplementację wewnętrzną ( pod postacią "cegiełek aminokwasowych" zawartych w preparacie Colvita ) lub aplikację zewnętrzną ( podjednostki z rozpadu helisy ) uzupełnia zapotrzebowanie organizmu na kolagen, które to zapotrzebowanie jest jedną z przyczyn wytwarzania przez komórki układu odpornościowego cytokin pozapalnych. Wówczas, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, komórki układu immunologicznego, po uzyskaniu informacji o zaspokojeniu zapotrzebowania na kolagen, zmniejszają syntezę i wydzielanie cytokin pozapalnych, a w pewnych warunkach mogą nawet uruchomić syntezę i wydzielanie cytokin ograniczających odczyn zapalny.

  Należy podkreślić, że zawierająca kolagen tkanka łączna wchodzi w skład ścian naczyń krwionośnych w postaci struktur, z których najbardziej podatne na destrukcję są błony wewnętrzne tętnic i żył. Dostarczenie kolagenu przez suplementację, może wydatnie poprawić elastyczność i szczelność naczyń krwionośnych, w różnych stanach patologicznych.

  Elementy tkanki łącznej tworzą docelowe, trzeciorzędowe struktury dość powoli i często proces ten pod względem dynamiki wzrostu, nie nadąża za zjawiskiem szybkiego mnożenia się komórek podskórnej tkanki tłuszczowej. Dochodzi wówczas do występowania zjawiska tzw. celulitis, które występuje w skórze i tkance podskórnej niezależnie od wieku przy różnych zespołach otyłości oraz w tzw. efekcie jo-jo po intensywnym odchudzaniu. Celulitis pojawia się też przy zaburzeniach hormonalnych różnego typu. Według zgodnych opinii wielu ośrodków kosmetologicznych najbardziej skuteczna w zwalczaniu celulitis jest wewnętrzna suplementacja kolagenem.

  W jesieni życia dochodzi do częściowej dysfunkcji hormonów płciowych a tym samym do zaburzenia metabolizmu i stałego odnawiania się substancji kostnej ( osteoblasty pobudzane przez czynniki wzrostu ang. - Growth Factors ) w odpowiedzi na nieustanne jej niszczenie (osteoblasty pobudzone m.in. przez cytokiny pozapalne). Zrzeszotnienie kości zwane osteoporozą, które można nazwać zmorą cywilizacyjną naszych czasów w wyższym procencie dotyczy kobiet.

  Można więc wnioskować, że o stanie naszej skóry i układu ruchowego oraz o stanie różnych narządów w ciągu całego życia decyduje skomplikowany system wielu czynników pochodzących z różnych układów działających na komórkę docelową- fibroblast, której długość telomerów pozwala na określenie tzw. indywidualnego "zegara biologicznego".

  Długość i jakość życia w dużej mierze zależy od naszych genów, lecz niepokojące obserwacje ostatnich kilku dekad degradacji naturalnego środowiska człowieka wydają się zwracać uwagę w kierunku działań niwelujących wpływ tych czynników.

  Ich skutkiem jest m.in. stres oksydacyjny wynikający z nadmiaru tworzących się w organizmie tzw. wolnych rodników tlenowych, czyli niezrównoważonych energetycznie związków, które utleniają głównie cząstki błon komórkowych i mogą niszczyć materiał genetyczny. Im też m.in. przypisuje się wysoką zapadalność na choroby układu krążenia (miażdżyca, zawały, udary mózgu, nadciśnienie tętnicze), choroby zwyrodnieniowe, jak: Parkinsona i Alzheimera, nowotworzenie - w tym też kancerogeneza, schorzenia metaboliczne, jak: cukrzyca, dna moczanowa i otyłość, alergie oraz schorzenia autoimmunizacyjne. Konieczność zrewidowania czynników warunkujących nasz dobrostan zdrowotny, wskazuje na niedoceniane problemy takie, jak:

  - odpowiednio zrównoważona dieta, zgodna z indywidualnym typem przemiany metabolicznej

  - higieniczny tryb życia, polegający na umiejętności niwelowania przewlekłego stresu i jego skutków oraz zwiększenie okresów tzw. czynnego wypoczynku

  - konieczność cyklicznego oczyszczania naszego organizmu przez wspieranie naturalnego systemu anty oksydacyjnego, przez wspomaganie syntezy glutationu i przez dostarczanie zespołu aminokwasów i witamin.

  - w wielu przypadkach konieczność zastosowania wyważonej, odpowiednio dobranej suplementacji ( witaminy, minerały, aminokwasy egzogenne, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz naturalne antyoksydanty, wit. A, C i E, a także polifenole, flawonoidy, karotenoidy).

  W ciągu ostatniej dekady rozpowszechniło się pojęcie tzw. synergi stycznej suplementacji naturalnej, powstałej na bazie odkryć naukowych, przełamujących pewne utarte systemy diagnostyczne i mity dotyczące chorób metabolicznych, takich jak miażdżyca, cukrzyca, otyłość. Zmieniło się również podejście do tematu : czynniki odżywcze, suplementacyjne, a terapia nowotworów.

  Profesor Linus Pauling (Noblista) i Dr Matthias Rath , badacze z Instytutu Medycyny Komórkowej w Kalifornii przyczynili się wybitnie swoimi pracami doświadczalnymi do przełamania kilku mitów obowiązujących dotychczas w dziedzinie przyczyn powstawania miażdżycy tętnic.

  Otóż okazało się, że za zjawiska dające początek procesowi miażdżycowemu w błonie wewnętrznej tętnic odpowiedzialny jest brak wystarczającej w organizmie naturalnej, skompleksowanej z flawonoidami, biologicznie czynnej witaminy C, który powoduje kruchość naczyń okazując się wczesną fazą choroby zwanej dawniej szkorbutem. Identyczny efekt na naczynia, które tracą elastyczność i stają się podobne do zmurszałej dętki, wywierają częste, nawracające stany zapalne o podłożu infekcyjnym i innym.

  Zjawiskiem towarzyszącym złemu stanowi naczyń jest zazwyczaj bardzo podwyższona produkcja cholesterolu w wątrobie, jako reakcja wyłącznie fizjologicznie naprawcza. Cholesterol ma za zadanie awaryjne zaklejanie ubytków w naczyniach do czasu ich zagojenia się. Pozostaje problem podwyższonych wartości złego cholesterolu, tzw. frakcji LDL (ang. Łów Density Lipids) frakcji, która podlega szybkiemu utlenianiu przez wolne rodniki tlenowe i przyczynia się do tworzenia blaszki miażdżycowej. Jeżeli wątroba wyprodukuje równolegle podwyższony poziom innych tłuszczów, trój glicerydów, jedna z ich frakcji Lipoproteina (a) ma zwiększone powinowactwo do śródbłonków tętnic, do których przylega w miejscach uszkodzonych.

  W sytuacji towarzyszącego stanu zapalnego, na podłożu infekcyjnym gromadzą się tam również neutrofile, płytki krwi oraz ich agregaty tworzące następnie włókniejące skrzepy, na których osadza się utleniona frakcja LDL (tzw. złego cholesterolu). Tak powstaje blaszka miażdżycowa zwężająca przekrój naczynia które jednocześnie traci elastyczność.

  Zła wartościowość naczyń zależy nie tylko od niedoboru wit. C i infekcji, ale także od braku jakby "powłoki teflonowej" chroniącej wnętrze naczyń. Powłokę tę tworzą aminokwasy prolina i lizyna osłaniają warstwą ochronną bogate w cholesterol lipoproteidy [LDL i Lipoproteina (a)], co przynosi dwojaki skutek : profilaktycznie zapobiega dalszemu odkładaniu się cząsteczek tłuszczowych w ścianie naczynia i czynnie usprawnia stopniową redukcję istniejących złogów.

  Uwolnione cząsteczki tłuszczowe podlegają następnie procesom przemiany w wątrobie. Ponadto aminokwas lizyna jest ważnym inhibitorem hamującym aktywność enzymów uczestniczących przy rozpadzie tkanki łącznej.

  Stabilność i elastyczność tkanki łącznej budującej ściany naczyń krwionośnych zależy od optymalnej produkcji kolagenu. Produkcja sieci kolagenowej z wytwarzanych przez fibroblasty prefabrykatów zależna jest od biologicznie aktywnej witaminy C, która w obecności jonów miedzi katalizuje prawidłowe usieciowanie i wytrzymałość włókien kolagenowych . Siarczan hondroityny i N-acetyloglukozamina są naturalnymi ; substancjami, które gromadzą się pomiędzy włóknami kolagenowymi (tzw. wypełniacze), podnosząc tym samym spójność i wytrzymałość tkanki łącznej.

  Tu dochodzimy do konkluzji o niezbędnej obecności w/w aminokwasów dla stworzenia warunków do fizjologicznie prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych. Suplementacja (tzw. wewnętrzna - liofilizatami) Kolagenu Naturalnego Colvita znakomicie wpisuje się w receptę suplementacyjną która, warunkuje dobry stan naczyń krwionośnych.

  Dobry stan naczyń jest również ważnym czynnikiem hamującym rozprzestrzenianie się nowotworów złośliwych. Naukowcy L. Pauling i M. Rath potwierdzili eksperymentalnie hipotezę, że synergistyczna suplementacja odżywcza prowadząca do uszczelniania naczyń krwionośnych zapobiega ekspansywnej kancerogenezie i opóźnia stadium matastazy.

  Również tu aminokwasy będące w składzie Kolagenu Naturalnego i witamina C uszczelniają naczynia, zabezpieczając organizm przed przeżutami i przed tworzeniem nowych naczyń odżywiających guz, zaś witamina C wspomaga mechanizm niszczenia komórek nowotworowych.

  Reasumując: Kolagen Naturalny w postaci żelu stabilnego w temperaturze od 5 do 28°C aplikowany zewnętrznie jak i kolagen liofilizowany zawarty w kapsułkach jako preparat Colvita do użytku wewnętrznego mogą służyć jako kosmetyk i nutriceutyk w uzupełnienie niedoborów kolagenu. Wpisując się tym samym w suplementację przy szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej.


  Bibliografia:


  - S.A. Bateczko, T.A. Andryjuk, Kolagen eliksir piękności i zdrowia. Kijów 2006.

  - Dr.med. Matthias Rath, Dlaczego zwierzęta nie dostajeą zawałów serca... tylko my ludzie, zbiór wykładów drą Ratha na Uniwersytecie Stanforda, Rath Educacion Services B. V. 2005.

  - W.W. Jędrzejczak, M. Podolak-Dawidziak, Cytokiny - zastosowanie kliniczne, Volumed, Wrocław 1996.

  - J. Braun-Falco i wsp: Dermatologia, red. W. Gliński, H. Wolska, Wyd. Czelej, Lublin 2002



  Opracowanie
  : Dr med. Wanda Brajczewska - Fischer - Dermatolog - Immunolog













      ^ do góry





  | aktualności | kolagen | skóra | zmarszczki | certyfikaty | cennik | dystrybucja | mapa strony |

  Kolagen Naturalny - \ Sieć - COLWAY / Dystrybucja - UrodaPolska.pl © 2006-2016